พช.ผนึก Shopee หนุนผู้ประกอบการโอทอปขายผ่านออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมท นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงาน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้าน OTOP ที่ผ่านมา มีความเป็นรูปธรรม สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อาทิ OTOP Midyear ช่วงกลางปี หรือ OTOP City ช่วงปลายปี แต่ละงานมียอดขายรวมนับพันล้านบาท แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ ทำให้ขาดรายได้ในการดำเนินชีวิต ทั้งยังส่งผลต่อการผลิตและการพัฒนาคุณมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ทั้งยังเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดและพัฒนาคุณมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยังคงรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกับยุคสมัยไปพร้อมกันด้วย

“โครงการนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกับ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน จัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายรวม 4 แคมเปญต่อเนื่อง แคมเปญละ 30 วัน โดยแคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale ” เป็นแคมเปญที่สอง เริ่มตั้งแต่ 7 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 มีการเชิญชวนผู้ประกอบการโอทอปร่วมเปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้มีศักยภาพในการแข่งขันไปพร้อมกัน การคัดเลือกสินค้า OTOP มีความหลากหลาย และจัดบุคลากรของกรมฯ คอยให้คำแนะนำการเปิดและบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย พร้อมด้วยส่วนลดสำหรับประชาชนที่สนใจร่วมสนับสนุนสินค้าโอทอปออนไลน์ด้วย จึงขอเชิญมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าโอทอปได้ผ่านช่องทางนี้กันได้ทุกวัน เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะร่วมกันสู้วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน และพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” มีแผนจัดทำแคมเปญในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่าย เริ่มต้นจากแคมเปญพิเศษ “OTOP Amazing 2022” เป็นแคมเปญแรกต่อด้วย “OTOP Amazing Grand Sale ” เป็นแคมเปญที่สอง โดยส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองแคมเปญ Shopee 10.10 Brands Festival แบรนด์ดัง ปังเต็มสิบ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาของช้อปปี้ในการเดินหน้าส่งเสริมการฟื้นตัวของร้านค้าและผู้ขาย เพื่อช่วยให้ร้านค้าและผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่และสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้ในระยะยาวกับเรา

สำหรับ แคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม– 5 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ ด้วยการเข้าไปที่แอปพลิเคชันช้อปปี้ พิมพ์ค้นหาคำว่า OTOP หรือที่ https://shopee.co.th/otop ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม. พร้อมรับวอยเชอร์คอยน์รับเงินคืน (โค้ด OTOP22) ตลอดแคมเปญ และระหว่างนี้กรมการพัฒนาชุมชนก็ยังเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจในการเปิดร้านกับ Shopee เข้าร่วมใน “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ได้ที่ https://projectinfo.online/otop-amazing เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกาสพบปะกันบนช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นด้วย

Message us