พช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคลและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่อุทยานรุกขชาติหลวงพ่อโต ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรม พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน พช. ทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคลและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำ กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

Message us