พบ 1 ใน 7 วัยรุ่นไทยผิดปกติทางจิต-อารมณ์เสี่ยงเกิดเครียดสะสมจนฆ่าตัวตาย

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เปิดเผยว่า รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคม สำหรับเด็กและวัยรุ่นในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ปี 2565 โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย พบ 1 ใน 7 ของวัยรุ่นไทย มีความผิดปกติทางจิตประสาท อารมณ์ เสี่ยงเกิดความเครียดสะสม นำไปสู่การฆ่าตัวตาย สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของวัยรุ่น สสส. เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น เร่งสานพลัง มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย จัดกิจกรรม ThaiHealth Watch 2022 The Series : The Wake Up Tour in Bangkok ในหัวข้อ Happiness in Your Pocket ความสุขในกระเป๋า เปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นเข้าร่วมฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิต กว่า 60 คน

“ความสุขในกระเป๋า คือ ความสุข ความพอใจ ในชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง หยิบมาใช้ได้ตลอดเวลา กิจกรรมครั้งนี้ มีคณะนักบวชวัยหนุ่มสาวชาวไทย ต่างชาติ 16 รูป เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจเพิ่มความสามารถรับมือกับความเครียดหรือความไม่แน่นอนในชีวิตประจำวัน แนะนำการค้นหาความสุขผ่านการฝึก “กลับบ้านที่แท้จริง” ภายใน สู่ความสงบสันติ เช่น ภาวนาด้วยบทเพลงแห่งสติ รับประทานอาหารอย่างมีสติ ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ตระหนักรู้เรื่องราวภายในตนเอง แบ่งปันเรื่องราวแก่กันและกัน ฟังอย่างมีสติ เดินในวิถีแห่งสติ ถือเป็นการฝึกเจริญสติเพื่อหาความสุขแบบง่ายๆ ผ่านเทคนิคที่คณะนักบวชวัยเดียวกัน นำมาสอนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอารมณ์ แนะแนวทางป้องกันและดูแลตัวเอง เพิ่มภูมิคุ้มใจ ฟื้นฟูภาวะเครียดสะสมให้ดีขึ้น” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ สสส. มุ่งสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพ โดยจัดทำประเด็นทิศทางสุขภาพคนไทย ThaiHealth Watch ครอบคลุมสุขภาวะ 4 มิติ กาย จิต ปัญญา สังคม เป็นประจำทุกปี สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพที่ทันท่วงที โดยงานแถลงข่าว “Thaihealth Watch 2023” จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://resourcecenter.thaihealth.or.th/thaihealth-watch

Message us