พรรครวมแผ่นดินประกาศพร้อมเลือกตั้งลั่นได้ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พรรครวมแผ่นดินจัดประชุมเลือกสมาชิกพรรคเพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมแผ่นดินภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/256 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง โดยมี น.ส.กชพร เวโรจน์ ที่ปรึกษาพรรคพร้อมด้วย นายจำลอง ครุฑขุนทด เลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคมาร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมกับสมาชิกพรรคในภาคเหนือกว่า 500 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นายจำลอง ครุฑขุนทด เลขาธิการพรรครวมแผ่นดิน กล่าวว่า เป็นการเตรียมพร้อมพรรคก่อนเลือกตั้งและยืนยันไม่ใช่นอมินีใคร เป็นพรรคของคนไทยทุกชนชั้นทุกชาติพันธุ์ ส่งเสริมสนับสนุนคนดี มั่นใจในทีมและนโยบายรวมทั้งประสบการณ์ที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศ ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างความรักสามัคคีปรองดองและเชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมี ส.ส.ในสภาไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง สำหรับเชียงใหม่ก็อยู่ระหว่างพิจารณาผู้สมัครที่เบื้องต้นมีแล้ว 5 เขตจาก 10 เขต โดยพรรคจะเปิดตัวที่ทำการสาขาพรรคและว่าที่ผู้สมัครในปลายเดือนพ.ย.นี้

สำหรับ ผลการเลือกกรรมการบริหารสาขาพรรคภาคเหนือประกอบด้วย น.ส.ฤชพร เวโรจน์ เป็นหัวหน้าสาขาพรรครวมแผ่นดิน น.ส.วิลัยภัณฑ์ อินต๊ะขัน รองหัวหน้าพรรค น.ส.สุพิชฌพ์ คุณาวิวัฒน์จุล เลขานุการสาขาพรร นางอำไพ ศุภกฤษกรกุลญ์ เหรัญญิกสาขาพรรค น.ส.บุญยวีร์ รัชนี เป็นนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค ว่าที่ ร.ต.ชนาธิป พรมวัน โฆษกสาขาพรรค นายภาคภูมิ โปธา กรรมการสาขาพรรค และนายเมธี วุฒิฉายานันท์ กรรมการสาขาพรรค

น.ส.กชพร กล่าวว่า ไม่หนักใจและเชื่อมั่นว่าทำงานได้ เพราะเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้ว การทำงานการเมืองก็ทำมาตลอด โดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่เชื่อว่ามีความรู้ความสามารถมากในยุคนี้ และภาคเหนือพรรคก็เชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเช่นกัน

Message us