พ่อเมืองชลบุรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการชู”เมืองสะอาด”พร้อมพัฒนาพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในการวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายนิติ วิวัฒน์วานิช และนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทั้ง 3 คน โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา และส่วนราชการในพื้นที่ภายใต้ 20 กระทรวง เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย

นายธวัชชัย ได้มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในการวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น การพัฒนาพื้นที่ EEC ในพื้นที่ที่มีการเวนคืนที่ดินเพื่อนำไปพัฒนาเมือง ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตหลังจากถูกเวนคืน

ผู้ว่าฯชลบุรี ยังได้ประกาศนโยบายสำคัญ หลังจากเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยมีนโบายหลักในมีเรื่องการทำให้จังหวัดชลบุรีเป็น “เมืองสะอาด” โดยจะมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนเข้าไปดูแลถนนสายหลักในจังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขุดลอก ทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง เก็บสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ รวมไปถึงการจัดระเบียบสายไฟ สายสื่อสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่กีดขวางการเดินทาง

นายธวัชชัย ยังเน้นย้ำเรื่องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เช่นการฟื้นฟูหอกระจายข่าวในท้องถิ่น เพื่อเสริมศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้ทั่วถึง พัฒนาในเรื่องช่องทางการสื่อสารกับผู้ว่าราชการโดยตรงด้วยการเปิดสายตรงผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงการพัฒนาเว็ปไซต์และแฟนเพจผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะได้โดยตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด

สำหรับ ภารกิจที่ส่วนราชการดำเนินงานอยู่ เน้นย้ำให้ร่วมกันผลักดันเพื่อให้โครงการต่างๆ บรรลุเป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ตลอดมา เพราะทุกการขับเคลื่อนโครงการของภาคราชการคือผลประโยชน์ของประชาชน

Message us