พ่อเมืองชลบุรีรับตำแหน่งวันแรกลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหยื่อพายุโนรูทันที

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ล นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นตรวจติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย น.ส.ประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด โดยนายธวัชชัย รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม, อำเภอพานทอง และอำเภอเกาะจันทร์ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ณ ชุมชนหน้าวัดเนินสังข์สฤษฏาราม ม. 1 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม

นายธวัชชัย กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโนรูทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ ทำให้น้ำในพื้นที่มีปริมาณมาก ไม่สัมพันธ์กับศักยภาพการระบายน้ำของคลองในพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง และอำเภอเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ได้รับผลกระทบ 19 ตำบล 98 หมู่บ้าน 1,505 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,212.75 ไร่

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เร่งสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างเต็มที่ โดยสถานการณ์ขณะนี้คลี่คลายไปเกือบทุกอำเภอที่ได้ผลกระทบเหลือ ตำบลไร่หลักทอง หมู่ที่ 1-11 อยู่ระหว่างระบายน้ำหลัง ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม อีก3-4วันคาดว่าสถานการณ์ดีขึ้นแน่นอน

Message us