พ่อเมืองให้ความมั่นใจจะทำให้คนเมืองชลเดือดร้อนจากน้ำท่วมน้อยที่สุด

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำประตูระบายน้ำ และการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม

จากนั้นไปตรวจติดตามมาตรการระบายน้ำกรณีน้ำทะเลหนุนสูง ที่สถานีสูบน้ำบางแสม และประตูระบายน้ำปลายคลองชลประทานพานทอง ตำบลบางนาง อำเภอพานทองและตรวจติดตาม มาตรการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง ณ โครงการชลประทานชลบุรี พานทองขยาย ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายธวัชชัย เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งวางแผนและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงนี้เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ ให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งคาดว่าหากเกิดฝนตกหนักมาอีก ก็สามารถรับมือได้

ทั้งนี้ ขอให้ชาวชลบุรีมั่นใจได้เน้นย้ำว่าต้องให้เกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุด รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรตลอด 24 ชั่วโมง และประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง บูรณการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมชลประทาน ทหาร และท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ทุกแห่ง รวมทั้งชุมชนโดยรอบ

Message us