มหกรรมแก้หนี้ คนแห่รวมปรึกษาลดหนี้

มหกรรมแก้หนี้ คนแห่รวมปรึกษาลดหนี้ วันแรกมีคนขอแก้หนี้ 7 พันราย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันที่สองของ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งมีประชาชนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากในระยะเวลาสองวันที่ผ่านมา

งานมหกรรมในวันแรก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมีจำนวนรายการที่ขอรับบริการ จำนวนกว่า 7,000 รายการ ประกอบด้วย

(1) การขอแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม โดยการผ่อนปรนการผ่อนชำระ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการปรับงวดการผ่อนชำระ จำนวนกว่า 600 รายการ

(2) การขอสินเชื่อใหม่หรือสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างรายได้เพิ่ม จำนวนกว่า 500 รายการ และ

(3) การขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและแนวทางในการประกอบอาชีพ จำนวนกว่า 5,200 รายการ

(4) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม การตรวจข้อมูลเครดิต การขาย NPA ของทั้งสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน เป็นต้น จำนวนกว่า 700 รายการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้โดยวิทยากรมืออาชีพและการอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดระยะเวลา 3 วันของมหกรรม

งานมหกรรมในวันที่สองนั้น ยังคงมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นกว่า 4,500 คน และในระหว่างงานมหกรรมวันที่สองนั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมชมงาน พูดคุย รวมทั้งให้คำปรึกษากับประชาชนและผู้ประกอบการในงานอีกด้วย

สำหรับงานมหกรรมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565) กิจกรรมต่าง ๆ ยังคงครบถ้วนเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็น ทั้งการแก้ไขหนี้ การให้สินเชื่อเพิ่มเติม การให้คำปรึกษาทางการเงิน การอบรมอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมเสวนาบนเวทีเกี่ยวกับเคล็ดลับในการแก้หนี้และการค้ำประกันการส่งออกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ทุกท่าน

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 มีกำหนดจัดงานเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมได้อีกหนึ่งวัน ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/Page/Consent.aspx หรือ Scan QR Code ท้ายแถลงข่าว”

Message us