มหาดไทยจัดเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในหลวง

เมื่อเย็นวันที่ 10 ก.ค. ที่บริเวณสวนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย คุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายอนุทิน นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพแล้วถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับฟังการกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ จากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมรับชมภาพยนตร์และการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 10”

นายอนุทิน กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากร ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งที่ผ่านมาทุกจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงพลังความสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“เมื่อช่วงเช้ากระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้ง 10 สาย มาร่วมกิจกรรมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 720 คันธง ซึ่งในเย็นวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของอาณาประชาราษฎร” นายอนุทิน กล่าว

Message us