มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ โดยมีนายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมในพิธี

โดยกิจกรรมการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ถือครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์รอรับการรับรองสิทธิการเช่าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (นอกเขตอุตสาหกรรม) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.209 (บางส่วน) ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 115 ราย รวมเนื้อที่ประมาณ 485 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 29 ราย และสัญญาเช่าเพื่อประกอบการเกษตร จำนวน 86 ราย เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ทำกิน สร้างความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยกรมธนารักษ์จะขยายพื้นที่ดำเนินการให้คลอบคลุมทั่วประเทศ

Message us