มอบหนังสือ-สิ่งของบริจาคให้เยาวชนนราธิวาสมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.เมืองนราธิวาส พร้อมด้วย พ.ต.ท.รื่น แก้วสุกใส รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนราธิวาส พ.ต.ท.เด่นพงษ์ อุทัยรังสี รอง ผกก.(สอบสวน).สภ.มืองนราธิวาส นำตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองนราธิวาส ร่วมรับมอบหนังสือจากอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) และสิ่งของบริจาค จากนายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส และเดินทางไปยังชุมชนกาแลตาแป และชุมชนกาแลปาแย จ.นราธิวาส เพื่อมอบของบริจาคให้แก่เด็กในชุมชน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ พร้อมเน้นย้ำภัยอันตรายโทษของยาเสพติด และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.เมืองนราธิวาส เปิดเผยว่า ในบางครั้งพ่อแม่อาจต้องไปทำงานห่างไกล เด็กๆ จำเป็นต้องอยู่กับคุณตาคุณยาย ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ทั้งนี้วัยรุ่นที่เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออาจนำเวลาว่างไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้ เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ปัญหายาเสพติดได้ ประกอบกับในปัจจุบันชาวบ้านหลายครัวเรือนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงสนใจในประเด็นนี้เป็นหลัก ว่าจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงละเลยกับการใส่ใจดูแลเด็กๆ ซึ่งสิ่งนี้อาจถือเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ปัญหาการติดยาเสพติดได้ ทางเจ้าหหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส ร่วมกับภาคเอกชน และประชาชน ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนในชุมชนเพื่อสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถ มีความเป็นพลเมืองและห่างไกลยาเสพติด จึงได้นำหนังสือจากอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) และสิ่งของบริจาค จากหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส มามอบให้น้องๆเยาวชน ตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนในวัยเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ใช้ชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว/ภาพ : แวดาโ อ๊ะ หะไร

Message us