“มาริษ”เผยหลายประเทศหนุนไทยเป็นสมาชิก BRICS เพิ่มบทบาทเวทีโลก

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างสมาชิกกลุ่มบริกส์ (BRICS) กับประเทศกำลังพัฒนา ที่เมืองนิจนีนอฟโกรอด ประเทศรัสเซีย ถึงเหตุผลที่ไทยต้องการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ว่า BRICS เป็นประเทศตลาดใหม่ มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูง และมีศักยภาพในการผลักดันให้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย มีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดทิศทางของโลก ไทยมองว่า ถ้าเราจะสามารถเป็นสมาชิก และร่วมทำงานกับกลุ่มประเทศ BRICS บทบาทของประเทศไทย จะชัดเจนมากขึ้น และจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของไทย ทั้งในฐานะประเทศกำลังพัฒนา และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้

เมื่อถามว่า ไทยได้อะไรจากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า เราได้ประกาศตัวเอง และแสดงเจตจำนงที่จะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศ BRICS เราไม่ได้มองการเข้าเป็นสมาชิก BRICS ว่า เป็นการเลือกข้าง หรือมองว่า BRICS เป็นการรวมกลุ่มที่จะไปคานอำนาจใคร รัฐบาลไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (ODCD) และ BRICS เพราะต้องการทำให้ประเทศไทย มีบทบาทมากขึ้น และต้องการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย เพื่อให้สามารถมีบทบาทร่วมกับประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาแล้ว ในการชี้นำ หรือวางแนวทางการพัฒนาของประชาคมโลกต่อไป เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเสมอภาค ไม่ว่าจะกับประเทศพัฒนาแล้ว หรือประเทศกำลังพัฒนา นโยบายสำคัญของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน คือ การที่ไทยจะมีบทบาทนำและเป็นผู้เล่นหลักในกลุ่มต่าง ๆ และในการแก้ไขปัญหาของโลกในทุก ๆ ด้าน

“ไทยมีลักษณะพิเศษ คือ เราเป็นมิตรกับทุกประเทศ และไม่เป็นศัตรูของใคร เราสามารถเป็นสะพานเชื่อมกับประเทศกำลังพัฒนา กับประเทศสมาชิก BRICS และยังช่วยเชื่อม BRICS เข้ากับกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศสมาชิก BRICS มีพลังมากขึ้นในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ประชาคมโลกได้เห็นความสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่” นายมาริษกล่าว

เมื่อถามว่า หลังไทยแสดงความจำนงที่จะเข้าเป็นสมาชิก BRICS และ OECD ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ผลตอบรับดีมาก ทุกประเทศที่ได้พบ ยืนยันการให้การสนับสนุนกับไทยเป็นลำดับต้น ๆ และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และศักยภาพที่เป็นมิตรกับทุกประเทศ ทำให้เราค่อนข้างอยู่ในสถานะที่ดีมากกว่าประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ

นอกจากการเข้าไปร่วมกับประชาคม BRICS แล้ว ในเรื่องทวิภาคีเรายังได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ประเทศอื่น ๆ ที่ได้พูดคุยบอกว่า เขายังอยากทำงานกับไทยในกรอบพหุภาคีด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เห็นได้ว่า ความร่วมมือทวิภาคีผลักดันให้เรามีสิทธิมีเสียงมากยิ่งขึ้น และเมื่อเสริมกับกลุ่มพหุภาคี ที่เป็นเพื่อนเรา ก็จะทำให้พลังตรงนี้มันชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่จะผลักดันนโยบายที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกไปในทิศทางที่ถูกต้อง และจะทำให้ได้รับความยุติธรรม รวมถึงได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมากยิ่งขึ้น

Message us