มูลค่าก่อสร้างภาครัฐ ปี’65-66 คาดขยายตัว

มูลค่าก่อสร้างภาครัฐ ปี’65-66 คาดขยายตัว จาก Mega projects แต่ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม

มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี 2565 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวจากฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและการกลับมาเดินหน้าก่อสร้างโครงการต่อเนื่องได้ภายหลังการหยุดชะงักและล่าช้าในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา รวมไปถึงยังมีโครงการประมูลใหม่ๆ ที่จะเริ่มก่อสร้างในช่วงปี 2566

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินมูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2566 จะอยู่ที่ราว 8.4-8.5 แสนล้านบาท ขยายตัว 2.5-3.5% โตจากฐานต่ำปี 2565 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1.7% โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญของปี 2566 ยังมาจากโครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐขนาดใหญ่ (Mega projects) โดยเฉพาะโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในช่วงข้างหน้า ยังคงอยู่ที่การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนทางการเงิน รวมถึงการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมที่อาจทำให้การก่อสร้างเกิดความเสียหายและล่าช้าในบางพื้นที่

Message us