มูลนิธิพลเอกวิโรจน์-คุณหญิงลักขณา แสงสนิทมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 29

คุณหญิงลักขณา แสงสนิท เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกวิโรจน์-คุณหญิงลักขณา แสงสนิท แก่นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และ รศ.ดร.สมชนก ภาสกรจรัส ร่วมในพิธี ณ ที่ทำการมูลนิธิพลเอกวิโรจน์-คุณหญิงลักขณา แสงสนิท โรงเรียนสายน้ำผึ้ง สุขุมวิท 22

Message us