ม.ขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ลอยกระทง”สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค”

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่บริเวณบึงสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานที่จัดงานลอยกระทงประจำปี 2565 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นในชื่องาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค กำหนดจัดงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 พ.ย.2565

ทั้งนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมใจกันประกอบพิธีขบวนอัญเชิญพระอุปคุต จากกลางบึงสีฐานมาประดิษฐานภายในคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในคุ้มสีฐานจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาว มข. ทั้งหลวงพ่อพระศรี50ปี มข. และหลวงพ่อไทรขาว ประดิษฐานอยู่ภายในคุ้มสีฐานท่ามกลางบรรยากาศร่มเย็นสงบจากพืชพรรณต่างๆตลอดสองข้างทางสะพานไม้ภายในคุ้มสีฐานที่สามารถเดินชมได้โดยรอบ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานลอยกระทงของ มข. ได้เข้ามาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว โดย มข.ได้เตรียมขันหมากเบ็ง ไว้ให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค 

ขณะที่ บรรยากาศตลอดถนนริมบึงสีฐาน ถูกประดับตกแต่งด้วยโคมไฟเพ้นท์มือจำนวน 14,000 โคม  รวมระยะทางยาวกว่า 500 เมตร ตั้งแต่ป้อมยามทางเข้าประตูสีฐาน ถนนมะลิวรรณ ยาวจนไปถึงหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก สร้างความสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ออกมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างคึกคัก

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข เปิดเผยว่า งานลอยกระทงตามขนบประเพณีปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พ.ย.และขนบประเพณีที่ชาวอีสานมักจะทำสืบต่อกันมาคือการอัญเชิญพระอุปคุตเพื่อเปิดหรือเบิกฤกษ์การจัดการบุญใหญ่ๆให้งานลุล่วงสำเร็จทุกประการ พร้อมทั้งบูชาหลวงพ่อพระศรี50ปี มข. และหลวงพ่อไทรขาว ให้ประชาขนได้มาร่วมกราบสักการะให้เกิดความเป็นสิริมงคล พร้อมร่วมงานบุญสมมาบูชานาค ขอขมาเจ้าแม่คงคาตามขนบประเพณีความเชื่อ และยังมีจุดประสงค์สำคัญให้เด็กๆและวัยรุ่นสมัยใหม่ยังคงสืบสานขนบประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

“สำหรับโคมไฟเพ้นท์มือที่ประดับโดยรอบงานจำนวนมากกว่า14,000โคม เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พระวัดหนองแวงพระอารามหลวง ครู นักเรียน คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณ์ขอนแก่น ได้ร่วมกันเพ้นท์โคมไฟ เพื่อถวายตัวเป็นพุทธบูชา รวมทั้งการทำกระทงบกอีกกว่า 10,000 กระทง ที่จะมาประดับไฟสวยงาม ซึ่งการจัดงานในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่อีกปี หลังจากที่ไม่ได้จัดมาช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 2 ปี คาดการณ์ว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานนับแสนคน”รศ.ดร.นิยม กล่าว

Message us