“รพ.ยันฮี”พลิกโฉมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมิติใหม่ดูแลผู้สูงวัยอุ่นใจ ใกล้แพทย์

นายแพทย์ชวลิต หล้าคำมี (ที่ 3ซ้าย) แพทย์ผู้ชำนาญการประจำศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี  นำทัพบุคลากรทางการแพทย์ พลิกโฉม “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยันฮี” ก้าวสู่มิติใหม่ของการดูแลอย่างมืออาชีพกับแนวคิด “ดูแลผู้สูงวัย อุ่นใจ ใกล้แพทย์” ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติใกล้ชิดดุจญาติมิตร โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญและมากด้วยประสบการณ์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุมากว่า 20 ปี พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่ด้วยการสร้างอาคารหลังใหม่ รองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged Society)ในอนาคต  ณ  โรงพยาบาลยันฮี

Message us