รพ.เปาโล พหลโยธินเปิดคลินิกรักไต Love Kidney Clinic สุขภาพสำคัญที่สุด

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เยี่ยมชมพร้อมเปิดกิจกรรม Open house เปิดบ้านคลินิกรักไต Love Kidney Clinic โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นย้ำความรู้ ลดเสี่ยงก่อนเกิดโรคไตในคนไทย ซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นมากอันดับต้นๆ ของโลก คลินิกรักไต ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยสหสาขาวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทางโรคไต เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด ที่จะคอยให้คำแนะนำ ชลอก่อนเกิดไตเสื่อมในแบบเฉพาะรายบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับสาเหตุของไตเสื่อมที่ต่างกัน ณ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

Message us