รองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank บรรยายพิเศษ หนุน SMEs ท่องเที่ยวภูเก็ต

SME D Bank มอบนโยบายจับมือพันธมิตรลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เป็นกำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

นายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับเกียรติจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต และสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวให้กลับมาเปิดบริการ” เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว สามารถกลับมาเปิดกิจการได้ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยนายชาตรี กล่าวถึงบทบาทของ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ให้ความสำคัญสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการเติมทุนคู่พัฒนา ช่วยยกระดับเอสเอ็มอีเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้

พร้อมกันนี้ นายชาตรี มอบหมายให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาขาภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารจากคลังจังหวัด และผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมมอบ “ถุงยังชีพ” บรรจุสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอีกด้วย

Message us