รอง กก.ผจก.ธอส.รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2564”

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนารคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัลเพื่อเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2564” โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565 (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Insurtech Fair 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการประกันภัยและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับงาน Thailand Insurtech Fair 2022 ธอส. ได้นำโปรโมชั่นพิเศษไปให้บริการลูกค้า นำโดย สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำปีที่ 1 เท่ากับ MRR-3.55% (ปัจจุบันเท่ากับ 2.60%) ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.917% (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส.ในปัจจุบันเท่ากับ 6.150% ต่อปี) และสลากออมทรัพย์ ธอส. ให้ผลตอบแทนดีโอกาสถูกรางวัลสูง ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

Message us