รัฐปลื้ม คนล้นหลามแห่ร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้”

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลสำเร็จของการจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมายธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพจัดงาน เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ อิมแพค ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน มีประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงินของรัฐ ที่ประสงค์เจรจาขอแก้ไขหนี้จากการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเพิ่มเติมทุน และเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีพหรือประกอบธุรกิจ นอกนั้นเป็นผู้มาขอปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สิน ออมเงิน และมองหาโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ รวมแล้วมีประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตลอดช่วงงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ จำนวนไม่ต่ำกว่า 15,000 ราย

ทั้งนี้ ส่วนของความช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน มีลูกหนี้ที่เข้าร่วมเจรจาแก้ไขหนี้กับธนาคาร เป็นจำนวนมากกว่า 1 พันราย และเป็นผู้มายื่นขอสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษเพื่อเติมเงินทุนหรือเพิ่มสภาพคล่อง จำนวนกว่า 800 ราย โดยตลอดงานทั้ง 3 วัน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่บูธธนาคารออมสินมากกว่า 5,000 ราย

จากผลสำเร็จของการจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” สัญจร กรุงเทพฯ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) เตรียมเดินหน้าจัดงานครั้งต่อไปใน 4 ภูมิภาค ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. รับหน้าที่เจ้าภาพจัดงานครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18–20 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ครั้งที่ 3 กำหนดจัดวันที่ 16–18 ธันวาคม 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
วันที่ 20–22 มกราคม 2566 ที่จังหวัดชลบุรี และครั้งสุดท้ายจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ ตามกำหนดการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรแต่ละภูมิภาค ได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/

Message us