“วราวุธ”นั่งหน.พรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่พร้อมเปิดทีมบริหารชุดใหม่เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต พรรคชาติไทยพัฒนาจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2565 มีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่สิ้นสุดลงหลัง น.ส.กัญจนา ศิลปาอาชา ลาออกจากหัวหนาพรรค เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อ นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และมีมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคให้มีคณะกรรมการบริหารพรรค 22 คน และมีมติเลือกนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่ รองหัวหน้าพรรค จำนวน 5 คน ได้แก่ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ,นายอนุชา สะสมทรัพย์ นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ,นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ,ดร.ยุทธพล อังกินันท นายประภัตร โพธสุธน เป็นเลขาธิการพรรค, นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ,ดร.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ,ดร.อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา ,ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ เป็นรองเลขาธิการพรรค, นางพวงรัตน์ ชัยบุตร เป็นเหรัญญิกพรรค, นายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ เป็นนายทะเบียนพรรค และมีกรรมการบริหารอื่นของพรรค 9 คน คือ นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ,นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน ,นายนพดล มาตรศรี ,ดร.อุดม โปร่งฟ้า ,นายสุรชัย ทิณเกิด ,นายอภิวัชร บัวพันธ์ ,พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล ,นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ,นายพงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ

ทั้งนี้ ภายหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ น.ส.กัญจนา ได้ส่งมอบตำแหน่งให้กับ นายวราวุธ อย่างเป็นทางการ จากนั้น นายวราวุธ ในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่ ขอบคุณสมาชิกพรรค ที่ให้ความไว้วางใจให้มาทำหน้าที่ พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้ง

นายวราวุธ แสดงวิสัยทัศน์ ภายใต้หัวข้อ “Together Possible : ร่วมกัน เป็นจริงได้” ว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาที่ คุณกัญจนา ศิลปะอาชา ได้ทุ่มเทร่างกายแรงใจ มาตลอด ไม่บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นข่าวของหัวหน้าพรรค แต่ไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้ทำอะไร ท่านยังเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการพรรคชุดที่ผ่านมาด้วย 3 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอบคุณสมาชิกพรรคที่ให้โอกาสมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนิกว่า 48 ปี ตั้งแต่พรรคชาติไทยจนมาถึงพรรคชาติไทยพัฒนา เราได้ทำงานเพื่อประชาชนมาตลอด ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองมาอย่างมากมาย

“ผมเติบโตมาพร้อมกับพรรคฯ ที่พ่อบรรหารได้ทุ่มเทลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจริงๆ ซึ่งกลายเป็นค่านิยมหลักของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ผ่านมาพ่อบรรหารได้ดูแลสมาชิกพรรคทุกคน เหมือนครอบครัว เพราะท่านเชื่อว่าถ้าพรรคอบอุ่น จะทำให้สมาชิกพรรคเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ผมขอบอกเลยว่าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ใช่ของตระกูลใดตระกลูหนึ่ง และจะไม่มีองค์กรไหนมาครอบคลุมการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาได้” นายวราวุธ กล่าว

หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า จากการที่ได้ดำรงตำแหน่งรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับรู้ปัญหาต่างๆ ของประชาชน แต่ปัญหาที่หลายคนอาจมองข้าม คือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หรือ Climate Change ซึ่งถือเป็น ‘เมกะเทรนด์’ ระดับโลก ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น ด้านความเป็นอยู่ สังคม พร้อมยกตัวอย่าง พายุโนรู ที่เราได้เผชิญไป ซึ่งในแต่ละปีจะผบว่าน้ำท่วมเพิ่มขึ้น ๆ ทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของโลก เพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญมากมาย เราเพียงแต่ต้องดันให้ประเทศเราเป็นมีการส่งออกสินค้าที่แพงที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกได้มาขึ้น

นายวราวุธ กล่าวด้วยว่า จากนี้จะให้ความสำคัญกับ นโยบาย ‘24 Hour Thailand’ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ต่อเนื่องคือการกระจายการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาระดับประเทศ เช่น รถติด มลพิษ PM 2.5 ก็จะน้อยลง และจะนำเอาเทคโนโลยี ‘เมทาเวิร์ส’ (Metaverse) หรือโลกเสมือนจริง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศไทยโดยให้คนรุ่นใหญ่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยสามารถแนะนำแนวทางที่จะพาให้ประเทศไทยเดินหน้าไปพร้อมกัน และสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญมากที่สุดคือการ ‘ลดความเลื่อมล้ำ’ ของประชาชนทั่วประเทศไทย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

นายวราวุธ กล่าวทิ้งท้ายว่า หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าใจแล้วว่า เหตุใด นายบรรหาร ศิลปอาชา ถึงเข้มงวดตนเองมาก จากนี้ จะทำงานร่วมกับสมาชิกพรรค และทีมงานทุกคน เชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันทุกอย่างเป็นจริงได้ ตนมีความศรัทธา และรู้เสมอว่าพรรคชาติไทยพัฒนา มีความแข็งแกร่ง มีความสามารถพอ แต่ไม่ได้แข็งกร้าว เราอ่อนน้อม แต่ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอ ไม่มีอะไรที่พวกเราทำไม่ได้

จากนั้น คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้ขึ้นเวทีและถ่ายภาพร่วมกัน และมีการเปิดวีดีโอเซอร์ไพรส์ นายวราวุธ โดยเป็นเสียงที่บอกเล่าอุดมการณ์ การทำงานของนายบรรหาร ประกอบภาพของนายวราวุธที่ติดตามนายบรรหารขณะที่ทำงานการเมืองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่ออุดมการณ์และการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น

ขณะที่บรรยากาศการเปิดตัวและรีแบรนด์พรรคชาติไทยพัฒนา มีนายคีรี กาญจนพาสน์ ที่มอบหมายตัวแทน คือ พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี นอกจากนี้ยังมี นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ มาร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีด้วย

Message us