“ศิริกัญญา”ติงหวยเกษียณรัฐบาลอ่อนประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่เข้าใจ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยถึงผลสำรวจของนิด้าโพล ที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการหวยเกษียณของรัฐบาลว่า เข้าใจประชาชนเพราะอาจจะยังได้รับทราบรายละเอียดค่อนข้างน้อย เนื่องจากโครงการยังอยู่ในขั้นศึกษา ก็เป็นอีกครั้งที่รัฐบาลมีนโยบายออกมา แต่อาจจะยังไม่ได้ศึกษาอย่างครบถ้วนทุกด้าน และพร้อมที่จะเปิดเผยรายละเอียดกับประชาชน ก็เลยอาจจะทำให้การทำความเข้าใจ หรือประชาสัมพันธ์โครงการยังน้อยไป

ทั้งนี้ เมื่อพูดเรื่องหวยและก็เอาไว้ใช้ในการเกษียณก็เกิดการโต้แย้งในสังคมจำนวนมาก ดังนั้นรัฐบาลต้องสื่อสารกับประชาชนมากกว่านี้ อีกทั้งส่วนหนึ่งที่ประชาชนยังไม่สนใจคือ ยอดที่จะใช้จ่ายได้ยังน้อยอยู่ และไม่เพียงพอต่อการที่จะใช้ในชีวิตหลังเกษียณได้จริงๆ เป็นแค่ส่วนเพิ่มสำหรับการที่จะออมเงินในรูปแบบอื่น จึงอาจจะทำให้ประชาชนยังไม่สนใจในส่วนนี้ ฉะนั้นรัฐบาลต้องประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนให้หนักกว่านี้ และเปิดให้ถกเถียงในรายละเอียดมากกว่านี้ ก่อนที่จะประกาศออกมา

Message us