สรรพสามิตแจงจับบุหรี่ปลอมที่ร้านขายของชำที่บุรีรัมย์

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ว่า เจ้าหน้าที่สรรพสามิตในเขตพื้นที่บุรีรัมย์ได้บุกเข้าทำการตรวจค้นและยึดบุหรี่ของกลางที่ร้านขายของชำโดยไม่มีหมายค้น และไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ นั้น กรมสรรพสามิตขอชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย ได้มีการแต่งเครื่องแบบกรมสรรพสามิตพร้อมติดบัตรพนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการตามขั้นตอนของ ระเบียบการตรวจค้นทุกประการ

โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขา ประโคนชัย แต่งเครื่องแบบกรมสรรพสามิตพร้อมติดบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราและยาสูบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจที่จะเข้าทำการตรวจสอบร้านค้าและ เมื่อตรวจสอบแล้ว พบบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรตยี่ห้อ SMS (แดง) ขนาดบรรจุ 20 มวน จำนวน 6 ซอง จึงมีอำนาจจับกุม ตาม ป.วิอาญา มาตรา 80 ซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้า ประกอบกับเคยมีประวัติกระทำผิด กรณีดังกล่าวมาแล้ว อีกทั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมายซุกซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงสามารถตรวจค้นได้ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 92 (4) และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 123 ซึ่งเจ้าของร้านค้ายินยอมนำพาตรวจสอบโดยตลอด

สำหรับในประเด็นการเปรียบเทียบปรับ ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2560 หมวด 2 ข้อ 8 วรรค 2 ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด นั้น สามารถไปดำเนินการเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติของสำนักงานได้ โดยใช้สถานที่ของหน่วยงานราชการอื่นแทน ซึ่งในกรณีนี้ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบคดีผู้ต้องหา ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาละหานทราย ภายใน ที่ว่าการอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามใบเสร็จรับเงินค่าปรับในคดีของกรมสรรพสามิต เล่มที่ 00789 เลขที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 2,425.20 บาท (สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) โดยเจ้าพนักงานสรรพสามิตมิได้ทำการบังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดของผู้กระทำความผิด จึงได้ให้ผู้กระทำความผิด ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานสรรพสามิตและเจ้าพนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาละหานทราย ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานที่ทำการเปรียบเทียบคดี ซึ่งในกรณีดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายของระเบียบการตรวจค้นและระเบียบการเปรียบเทียบคดีทุกประการ

การปรับขึ้นอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีการนำบุหรี่ปลอมมาจำหน่ายในท้องตลาด บุหรี่ปลอมเหล่านี้ไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน โดยอาจมีสารปนเปื้อนจากสารเคมีตกค้าง รวมถึงเชื้อราในบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคมากกว่าบุหรี่ที่ถูกกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน กรมสรรพสามิตจึงได้ มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้ทราบว่าเป็นบุหรี่ปลอมหรือไม่นั้น สามารถสแกน QR CODE บนแสตมป์บุหรี่ซึ่งรายละเอียดของสินค้าและข้อมูลการชำระภาษีจะปรากฏขึ้นมา และหากประชาชนพบการกระทำผิด สามารถแจ้งผ่านสายด่วนกรมสรรพสามิต 1713 ได้ทันที

Message us