สหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. ต้านสุดตัวใช้เงินแบงก์แจกดิจิทัลวอลเล็ต

สหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ได้ประชุมหลังจากที่รัฐบาลมีการแถลงว่า จะใช้เงินของ ธ.ก.ส.​ จำนวนมากถึง 1.7 แสนล้านบาท ไปใช้แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งทางสหาภาพฯ เป็นห่วงว่าจะทำให้ลูกค้าของธนาคารไม่สบายใจ เหมือนกับที่เกิดขึ้นในอดึตที่รัฐบาลกดดันให้ ธ.ก.ส. ใช้เงินเพิ่มอีก 5 หมื่นล้านบาท เพื่อไปใช้ในโครงการจำนำข้าว

จากการประชุมหารือของสหภาพฯ ได้ข้อสรุป 3 ข้อ ได้แก่

1 ส่งเรื่องให้หน่วยงานกำกับดูแล ธ.ก.ส. ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาว่า การใช้เงินของ ธ.ก.ส. 1.7 แสนล้านบาท ไปใช้แจกเงินดิจิทัลได้หรือไม่

2 ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความว่ากฎหมายของ ธ.ก.ส. ให้ช้เงินของ ธ.ก.ส. 1.7 แสนล้านบาท ไปใช้แจกเงินดิจิทัลได้หรือไม่

3 ให้ธนาคารเร่งสื่อสารภายในและนอกองค์กร ได้รับรู้ว่า ธ.ก.ส. ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ร่วมกับรัฐบาลในการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต จนกว่าการดำเนินการข้อ 1 และ 2 จะได้ข้อยุติ

ทั้งนี้ สหภาพแรงฯ คาดว่า การดำเนินการทั้งหมดจะทำให้การใช้เงินของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดตั้งธนาคารมากที่สุด

Message us