สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถวายผ้ากฐินประจำปี 2565 ณ วัดแคนอกนนทบุรี

วันนี้ (30 ตุลาคม 2565) พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานฯ เดินทางไปถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565 ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ร่วมในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ด้วย มียอดเงินกฐินที่สำนักงานฯและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญร่วมกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,528,823 บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

Message us