“สุดารัตน์”ลุยศรีสะเกษยิ้มแก้มปริเสียงเชียร์ให้เป็นนายกลูกอีสาน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรค นายสิทธิชัย โค้วสุรัตน์ ผู้บริหารพรรคและคณะ ลงพท้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยนายประมวล ศรีแสง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 นายเฮงธนกฤติ คำโสภา ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 3 และนายไชยยงค์ รัตนวัน ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 8

ทั้งนี้ มีการเปิดเวทีปราศรัยพบปะประชาชน 2 เวที ที่อ.น้ำเกลี้ยง และอำเภอกันทรารมณ์ โดยมีประชาชนให้การต้อนรับอย่างคึกคักกว่า 3 พันคน ต่างแย่งกันเข้ามาขอถ่ายรูป เข้ามากอดมาหอมแก้ม และส่งเสียงเชียร์ให้ “สุดารัตน์เป็นนายกลูกอีสาน” โดยชาวบ้านต่างพูดว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นคนจริงใจ ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มี ก็คอยช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอด จึงมั่นใจและฝากความหวังไว้กับคุณหญิงสุดารัตน์ อยากได้เป็นนายกคนอีสาน เพื่อให้คนอีสานได้รับการดูแลให้ได้รับโอกาสมากขึ้นนอกจากนั้น ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนรำวัฒนธรรมอีสานใต้ เป็นการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการเกษตร ที่สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด ทั้งหัวหอม กระเทียม ข้าว มันสัปะหลัง ทุเรียน และยางพารา จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร แต่เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ย ที่แพงกว่าเท่าตัว รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเพื่อการเกษตร ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระอย่างแสนสาหัส ขาดทุนอย่างยับเยิน เพราะราคาขายไม่สอดคล้องกับต้นทุน

อย่างไรก็ตาม พรรคไทยสร้างไทย ขอประกาศว่าจะทำให้คนไทยหายจนภายใน 3 ปี ซึ่งจะสำเร็จได้ด้วย 2 ปัจจัย คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับประชาชน โดยปัจจัยแรก ต้องยกระดับกรรมการหมู่บ้านเป็น “สภาชุมชน” ให้มีอำนาจตัดสินใจใช้งบประมาณ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆในชุมชนได้ ซึ่งเป็นประชาธิปไตยทางตรง ที่เป็นการตัดสินใจแบบล่างขึ้นบน ที่จะทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และเกิดความโปร่งใส ถือเป็นนโยบายที่ปฏิวัติการการจัดทำงบประมาณจากพรรคไทยสร้างไทย

สำหรับ ปัจจัยที่ 2 ต้องเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empower) ให้กับเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ โดยเบื้องต้นจะดำเนินการพักชำระหนี้เกษตรกรทั้งต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาทำมาหากินได้ และจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ทำการแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเติมความรู้ เติมทุน และเติมการตลาด อย่างไรก็ตาม 2 ปัจจัยหลัก ที่เป็นกลไกจากพรรคไทยสร้างไทย ที่จะทำให้ชุมชนทั่วประเทศมีความเข้มแข็ง ด้วยการขับเคลื่อนของ”สภาชุมชน” และการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยรัฐสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน ความรู้ และตลาด เพื่อทำให้ “คนไทยหายจน หมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืน”

Message us