“หญิงหน่อย”ลุยนโยบายเครือข่ายบำนาญประชาชนหนุนบำนาญ 3,000บาทรับสังคมสูงวัยเต็มขั้น

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2565 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนางสุภาพร สลับศรี นายสรวิศ เดชเสน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร พบปะประชาชนและร่วมประชุม เครือข่ายบำนาญประชาชน จังหวัดยโสธร เพื่อร่วมผลักดันพ.ร.บ.บำนาญประชาชน ที่พรรคไทยสร้างไทยได้ส่งร่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ประเทศไทย เป็นประเทศแรกของโลก ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มขั้นแล้ว และผู้สูงวัยมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อรายได้ไม่ดี สุขภาพก็ไม่ดีด้วย ดังนั้นเราจะปล่อยให้ประเทศไทย มีแต่คนแก่ที่ยากจนต่อไปไม่ได้ เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของรัฐ และครอบครัวจำนวนมหาศาล รวมถึงไม่มีคนทำงานสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

ทั้งนี้พรรคไทยสร้างไทยจึงจำเป็นต้องดูแลผู้สูงวัย ด้วยการสร้างนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทซึ่งนโยบายดังกล่าว จะสร้างประโยชน์ถึงสี่ด้าน

1.ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี

2.เป็นการลดภาระคนหนุ่มคนสาวที่ต้องทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ ให้คนวัยทำงานสามารถตั้งตัวได้

3.ผู้สูงอายุ ต้องไปเข้าโปรแกรมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงที่ศูนย์สุขภาพที่รัฐจัดหาให้ใกล้บ้าน โดยตั้งเป้าลด 3 โรคสำคัญ ประกอบไปด้วยโรคความดันสูง โรคไขมันอุดตัน และโรคเบาหวาน

4.นโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท จะเป็นกำลังซื้อมหาศาลที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว และหมุนเวียนในชุมชน จากการที่ผู้สูงวัยนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ส่งผลทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวจะมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยจะยกระดับ อสม.ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ เพิ่มค่าตอบแทนเป็นเดือนละสองพันบาท เพื่อมาช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยในชุมชน และช่วยกันสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงกลับมาทำงานเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

Message us