หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมความพร้อมกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัย


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ลานหน้ากองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นาวาโท ศุภกฤต วงศ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ซึ่งดำเนินการจัดตั้ง เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ รวม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้ทั่วถึง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงจึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังเพื่อตรวจความพร้อม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขึ้นในครั้งนี้

นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าเรื่องของความรุนแรง เราก็ได้ประสาน ติดตามจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกัน กองทัพเรือแชร์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา มีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างปีนี้น่าจะรุนแรงกว่าเดิมเนื่องจากว่าถ้าเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพ เห็นว่ามันรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ปีนี้ก็เช่นเดียวกันแนวโน้มน่าจะรุนแรง อย่างไรก็ การเตรียมความพร้อมก็น่าจะช่วย แบ่งเบา และช่วยลดในเรื่องของ สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ แจ้งสายด่วนที่ หลัก 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เป็น ศูนย์หนึ่งของกองทัพเรือ กองทัพเรือจะมีศูนย์ใหญ่ที่ บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดูแลภาครวมทั้งหมด ในส่วนของที่นี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งใน ฉะนั้น ยุทโธปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการจากกองทัพเรือเป็นอย่างดีและก็กำลังพลฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการแจ้ง หรืออะไรต่างๆ ปัจจุบัน เกือบทุกหมู่บ้านทุกตำบลมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจภาคใต้รวมถึงหน่วยเฉาพะกิจท้องถิ่นกองทัพเรือที่จะไปพร้อมปฏิบัติการอยู่แล้ว ก็พร้อมที่จะดำเนินการ หรือถ้าเกิดเป็นสายด่วนของทหารเรือ 1696 ก็สามารถแจ้งได้ ในส่วนของอื่นๆ ใช้เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่

Message us