“อนุพงษ์”อ้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงถอนร่างกฎกระทรวงให้ต่างชาติซื้อที่ดินกลับไปพิจารณาใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ออกจากมติ ครม.ที่ได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ว่า เราจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปศึกษาใหม่ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องไปศึกษาใหม่ ไปดูถึงผลดีผลเสียที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ครม.พิจารณา

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อศึกษาใหม่เสร็จแล้วจะเสนอกลับเข้าครม.อีกหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ ขอกลับไปศึกษาใหม่ เมื่อถามว่า เหตุผลที่ต้องนำกลับไปศึกษาใหม่ เป็นเพราะแรงกดดันจากสังคมใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ถ้าสื่อถามมาเช่นนี้ตนไม่ตอบดีกว่า เพราะได้ชี้แจงไปในสภา และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะให้ตนพูดอะไรอีก ต้องนำไปศึกษาใหม่ถึงผลดีผลเสีย

Message us