ออมสินจัดแข่ง “GSB TikTok Challenge : ออมเงินกับออมสิน”

ฉลองเปิดตัวช่อง TikTok ใช้ชื่อ GSB_Society หวังขยายผลส่งเสริมการออมกลุ่มคนรุ่นใหม่

เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565 ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันเพื่อการออม มีภารกิจส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญของการออมอย่างมีเป้าหมาย ในปีนี้ธนาคารได้ยกระดับการส่งเสริมการออมให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และบทบาทของธนาคารมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้เปิดตัวช่องทางสื่อสาร TikTok ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ใช้ชื่อว่า GSB_Society คิกออฟจัดกิจกรรม GSB TikTok Challenge : ออมเงินกับออมสิน เพื่อสร้างกระแสดึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม สนใจ และตระหนักถึงความจำเป็นที่ทุกคนต้องมีการออม ก่อนขยายผลสู่การส่งเสริมให้รู้จักวางแผนการออมอย่างมีเป้าหมาย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม GSB TikTok Challenge สามารถแบ่งปันความรู้และนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ โดยการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นลงใน TikTok ความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ “ทิปส์การออมเจ๋ง ๆ สไตล์คุณ” โดยใช้เพลง “ออมเงินกับออมสิน” ประกอบคลิป กติกาคือให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด กดติดตาม TikTok : GSB_Society ติด Tag มาที่บัญชี TikTok : GSB_Society และใส่แฮชแท็ก #ออมสินSavingsChallenge เพื่อส่งผลงานชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 48,000 บาท หมดเขตส่งผลงานวันที่ 29 ตุลาคม 2565 และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 วันออมแห่งชาติ ผ่านทาง facebook : GSB Society

ส่วนเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนผลงานจะพิจารณาเป็น 2 ประเภทการประกวด ดังนี้ 1.ประเภทรางวัล Popular Vote จำนวน 5 รางวัล คือ ผลงานที่ได้รับจำนวนการกดหัวใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ระหว่างวันที่ 19 – 29 ตุลาคม 2565 และมีจำนวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 1,000 ดวง และ 2.ประเภทรางวัลขวัญใจกรรมการ จำนวน 5 รางวัล จะพิจารณาจากคะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน เนื้อหา 20 คะแนน เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน และคุณภาพในการผลิต 20 คะแนน ทั้งนี้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลตลอดกิจกรรม เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่TikTok กดค้นหา GSB_Society และที่ facebook : GSB Society

Message us