ออมสินร่วมงาน BOT Digital Finance Conference 2022

นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแบงก์กิ้ง ให้การต้อนรับนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ บริการทางการเงิน Mobile Banking : MyMo ของธนาคารออมสิน ภายในงาน BOT Digital Finance Conference 2022 “Collaborate Innovate Inspire. ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดในการวางรากฐานและพัฒนาภาคการเงินดิจิทัลไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนการปรับใช้นวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับองค์กรภาคการเงิน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันนี้ 27 ตุลาคม 2565

Message us