ออมสินห่วงใย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.อุบลราชธานี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่พี่นัองประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ได้ประสบภาวะน้ำท่วมขังทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ประกอบอาชีพเป็นวงกว้าง

โดยธนาคารออมสิน นำโดยนางปิยหทัย ปิยะรัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย ทั้งสนับสนุนจุดบริการน้ำดื่ม พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ล่าสุดธนาคารได้สนับสนุนถุงยังชีพและน้ำดื่มแล้ว 10,000 ชุด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร

Message us