ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม โดยได้มอบรถสามล้อโยกถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ชราภาพ จำนวน 11 รูป และสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 9 คน ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตพระภิกษุและผู้พิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์และป้ายบอกสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของวัดสวนโมกขพลาราม ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มแสงสว่างให้วัดสวนโมกขพลาราม และร่วมสนทนาธรรมกับพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม ณ วัดสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Message us