ออมสิน เปิดจองสิทธิ์ฝากเงิน รับกระปุกออมสินที่ระลึกเนื่องในวันออมแห่งชาติ

เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565 ธนาคารออมสิน จัดงานมหกรรมการออม : GSB Savings Festival เชิญชวนคนไทยทุกเพศ ทุกวัย ออมเงินกับออมสิน เห็นความสำคัญและมีการวางแผนการออมอย่างมีเป้าหมาย สำหรับการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ซึ่งปีนี้จัดทำขึ้นด้วยกัน 3 รุ่น โดยสามารถจองสิทธิ์ฝากเงินล่วงหน้าได้แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ LINE Official : GSB Society ระหว่างวันที่ 27 – 30 ต.ค. 65 และฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปที่สาขาในวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 65 จะได้รับกระปุกรถตู้ Social Bank และจองสิทธิ์ทางเว็บไซต์ GSB Metaverse ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. – 30 พ.ย. 65 สำหรับบุคคลทั่วไป รับกระปุกออมสินลาย “ไหลมาเทมา” ออกแบบโดย ป๊อด-ธนชัย อุชชิน และสมาชิกนักเรียนในโครงการ Digital School Bank รับกระปุกออมสินลาย “ออมสุขออมสิน” ออกแบบโดย PUCK-ไตรภัค สุภวัฒนา โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามที่ GSB Contact Center โทร. 1115

Message us