อัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ปรับลง

อัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ปรับลงสู่ 5.98% จากราคาหมวดพลังงานและอาหารสดที่ชะลอตัว”

Krungthai COMPASS ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ต.ค. ชะลอลงมาสู่ระดับ 5.98% (YoY) จากเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่ชะลอลงจากผลของฐานในปีก่อนที่ปรับสูงขึ้น และจากราคาอาหารสดที่ชะลอลงตามราคาเนื้อสัตว์และผลไม้ ประกอบกับผลของฐานปีก่อนที่เร่งสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเทียบกับเดือนก่อน พบว่า เร่งขึ้น 0.33% (MoM) ตามราคาอาหารสดและราคาน้ำมันขายปลีก สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.17% (YoY) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยจากราคาอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเริ่มส่งสัญญาณชะลอลงและได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่คาด กนง. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 1-3% ไปจนถึงกลางปี 2566 อีกทั้งเป็นการเพิ่ม policy space เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่อาจเผชิญภาวะถดถอยในระยะข้างหน้า

Message us