“อุ๊งอิ๊งค์”โชว์ผลงานครบรอบ 1 ปีพร้อมเดินหน้าสร้าง “พรุ่งนี้ของประเทศไทย”

เมื่อวันที่28 ต.ค.2565 พรรคเพื่อไทย เผยแพร่คลิปสั้นผ่านโซเชียลมีเดียพรรค ‘ครบรอบ 1 ปี คณะที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม’ ที่มีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย โดยเนื้อหาภายในคลิป น.ส.แพทองธาร ระบุว่า 1 ปีที่ผ่านมา ตนและทีมนวัตกรรม ได้ทำหน้าที่ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพี่น้องประชาชน ผ่านหัวใจของ 2 สิ่งคือ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วม โดยการนำเสนอนโยบายที่นำเอา ‘นวัตกรรมทางความคิด’ และ ‘นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี’ เข้ามาผสมผสานการออกแบบนโยบายในทุกภาคส่วน

ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในพรรค และนอกพรรค ผสานความร่วมมือของคนทุกเจเนอเรชัน เรามีคนรุ่นใหม่ๆ ที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในพรรคมากขึ้น มีการผนึกกำลังจากกลุ่มคนหลายภาคส่วนมากขึ้น มีไอเดียใหม่ๆ ที่คนหลายกลุ่มนำเสนอเข้ามา ซึ่งเราพยายามนำเอาไอเดียเหล่านี้มาพัฒนาเพื่อสร้างนโยบายที่ครอบคลุมตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม ทุกรุ่น ทุกวัย ทั้งหมดนี้นำพาตนและทุกคนมาพบกัน ในการเปิดพื้นที่ เพื่อร่วมกันคิด ร่วมมือกันสร้างพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้ภายในคลิปยังได้มีการรวบรวมกิจกรรมที่น.ส.แพทองธารและทีม ได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยน และลงพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนในหลากหลายกลุ่ม ซึ่งถือเป็นการนำเอา ‘นวัตกรรมทางความคิด’ และ ‘นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี’ มาใช้ผสมผสานเข้ากับการออกแบบนโยบาย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการบ้าน 5 ข้อ ที่น.ส.แพทองธาร ได้ประกาศไว้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565

ได้แก่ 1. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น UNISEC กลุ่มเยาวชนที่สนใจทางด้านอวกาศ การจัดกิจกรรมนิทรรศกี (นโยบายสวัสดิการผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า), ร่วมสนับสนุน PRIDE month (นโยบายการสมรสเท่าเทียม), การพูดคุยกลุ่มชาติพันธ์เพื่อผลักดันสิทธิความเท่าเทียม, การสร้าง Big data ทางด้านการศึกษา ที่ต้องการสร้าง platform การเรียนรู้แบบออนไลน์ (นโยบาย life long learning life long earning)

2.Soft power เฟ้นหาศักยภายในแต่ละครอบครัว เพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ (One family one soft power : OFOS หนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพ )

3.นโยบายเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการเข้าเยี่ยมชมศึกษาการทำการเกษตรของบริษัท Sunsweet เพื่อผลักดันการใช้ application listenfield เพื่อปรับหน้าดิน, ชูนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ foodtech agritech

4.ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ราชการด้วยแพลตฟอร์มรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) การทำรัฐราชการให้เข้าถึงง่ายและการกระจายอำนาจคือกุญแจสำคัญ ดังนั้นโครงการข้าราชการคลิกเดียวที่ทางพรรคได้วางแพลนไว้เป็นก้าวแรกของการมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว

5.เตรียมคนไทยเข้าสู่ยุค metaverse คือการพยายามพูดคุยและเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจ digital currency กับ เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจและเศรษฐกิจกับนักธุรกิจในสาขาต่างๆ

“ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางกับเรามาตลอด 1 ปี และจะร่วมเดินทางกับเราต่อไปบนเส้นทางนี้ อิ๊งค์เชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน ที่จะมาร่วมกันสร้างพรุ่งนี้ของประเทศไทยร่วมกัน” น.ส.แพทองธาร กล่าว

Message us