อ่วม!ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาเมืองปทุมฯได้รับผลกระทบหนักน้ำท่วมเริ่มขยายวงกว้าง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ขยายวงกว้างมากขึ้น ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 50-100 ซม.หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้กระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในอำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะในชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก หมู่ 2 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเท่าปี 2553

น.ส.ทรรศนพร ใจชอบ อายุ 31 ปี ชาวไทยเชื้อสายมอญ เปิดเผยว่า ตนเองอาศัยอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นพ่อ ก็เจอปัญหาน้ำท่วมมาตลอดมากบ้างน้อยบ้างของฤดูกาลน้ำในแต่ละปี ในปี 54 น้ำท่วมหนักต้องหนีไปอยู่ในที่สูงเพราะบ้านที่อาศัยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ หลังจากนั้นปีถัดมา ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่เคยท่วมอีกเลยหรือมีมากเท่าปีนี้ จะเห็นว่าน้ำปีนี้น้ำเพิ่มระดับขึ้นอยู่ตลอด ประกอบกับมวลน้ำเหนือยังมาไม่เต็มที่ ปีนี้น้ำมากกว่าปีที่แล้ว ผลกระทบตรงนี้มีแน่นอนกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งทุกคนก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ได้ ชาวบ้านต้องใช้เรือพายในการเดินทางเข้า-ออกชุมชน ในส่วนของหน่วยงานของรัฐ ได้มีเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงรากน้อย อำภอสามโคก ลงมาสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่ ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ มีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมแล้วประมาณเกือบ 100 หลังคาเรือน และมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้น จากการระบายน้ำทะลุ 3,154 ลบ.ม./วิ ของเขื่อนเจ้าพระยา ขณะที่ชุมชนหน้าวัดบางหลวง ม.4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี พบว่า ระดับน้ำยังขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง จนถึงสะพานไม้ทางเดินเท้าที่สูงกว่า 1.50 เมตรและที่วัดวัดพลับสุทธาวาส ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ซึ่งเป็นพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ก็ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ทะลักเข้าท่วมวัดและบ้านเรือนประชาชน

Message us