เครือรพ.พญาไท-เปาโลคว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวทีคุณภาพ HR ASIA AWARD 2022

นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลฯ ได้รับเกียรติจากนิตยสาร HR Asia ขึ้นแท่นรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รวม 2 รางวัล จากเวทีคุณภาพระดับภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับยกย่องให้เป็น “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2022” รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันและอีกรางวัลคุณภาพคือ“We Care – HR Asia Most Caring Companies Awards  2022” รางวัลพิเศษด้านการดูแลใส่ใจพนักงานดีเยี่ยม นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากลที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ซึ่งเบื้องหลังของความสำเร็จนี้มาจากบุคลากรทุกคนในองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล มีพนักงานกว่า 10,000 คน ที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนกว่า 3.7 ล้านคน ในแต่ละปี

สำหรับ นิตยสาร HR Asia นิตยสาร HR Asia เป็นนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย มีสมาชิกเป็นองค์กรชั้นนำของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ช่วยประเมินประสิทธิภาพทางด้านการบริหารบุคลากรขององค์กรที่เข้าร่วมประกวด ให้แนวคิดที่ครอบคลุมมุมมองต่างๆได้อย่างครบถ้วน องค์กรที่เข้าร่วมประกวดสามารถนำผลการตรวจประเมินมาบริหารจัดการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรต่อไป สำหรับในปีนี้มีองค์กรไทยที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 219 องค์กร

Message us