“เครือ รพ.พญาไท-เปาโล”รับรางวัลใหญ่องค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เข้ารับรางวัล “สุดยอดองค์กรการตลาดแห่งเอเชีย 2024 (MCOY: Marketing Company of the Year 2024)” จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ซึ่งพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในประเทศไทยล่วงหน้า ก่อนที่องค์กรจะเดินทางไปรับจริงที่ฟิลิปปินส์ในเดือนตุลาคม 2567

นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล สู่การเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ควบคู่กับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2566 เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้รับรางวัล Gold Awards ในหมวด ‘การตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ (Strategic Marketing)’ จากแคมเปญ All You Can Check จากเวที MAT Award 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) การได้รับรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ เครือโรงพยาบาลฯ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จับต้องได้ และผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จึงได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน เข้าชิงรางวัลในหมวดองค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี (Marketing Company of the Year) บนเวทีระดับสากล ในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นรางวัลประเภทองค์กรที่ใหญ่ที่สุดบนเวทีนี้

ทั้งนี้ เราได้นำเสนอภาพรวมของธุรกิจการแพทย์ขององค์กร พร้อมกลยุทธ์และการบริหารจัดการการตลาดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ DRIVE BUSINESS ในธุรกิจการแพทย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดทางการตลาดที่เหมาะสมและแสดงถึงความเป็น Marketing Company of the Year

“นี่คือรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ที่มุ่งเน้นการมีกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์การทำงานและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภาพรวม การทรานส์ฟอร์มองค์กรหลังจากวิกฤตโควิด-19 โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น การนำ AI มาช่วยวินิจฉัยในการดูแลผู้ป่วย เป็นนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเพื่อรับมือกับเทรนด์ในอนาคต ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2566 เครือโรงพยาบาลได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้บริการดูแลรักษาลูกค้าชาวไทย 70% และต่างชาติ 30% โดยกลุ่มประเทศหลักคือ CLMV และตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ไว้ที่ 10%” นายศุภกร กล่าว

ด้าน น.ส.วนิดา เศรษฐเศวต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาดองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวถึง แนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยผสมผสานการตลาดสร้างสรรค์กับการมุ่งเน้นเสริมพลังให้ผู้ป่วยผ่านนวัตกรรมที่แตกต่าง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในองค์กร เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้ป่วย ทำให้เครือโรงพยาบาลฯ เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน ทั้งการตรวจรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น การแข่งขันครั้งนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้นำเสนอภาพความเป็น Marketing Company of the Year ภายใต้หัวข้อ “Healthcare Innovation Making Patient’s Life Possible” ด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้วยการนำการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสุขภาพเข้ามาช่วย EMPOWER ชีวิตของผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพตลอดเส้นทางสุขภาพ (Total Health Journey)

น.ส.วนิดา กล่าวย้ำว่า กุญแจสำคัญของความสำเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นจาก ‘ทุกคนในองค์กร’ ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้วางเป้าหมายไว้ว่าเราจะเป็นองค์กร ที่สร้าง People Culture ที่ทุกคนในนั้นเป็นคนที่ไม่เพียงแค่เก่งเท่านั้น แต่ต้องดีด้วย ดีคือการมีความเข้าอกเข้าใจและกระตือรือร้นในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนไข้ รวมถึงแก้ไขปัญหาในฟังก์ชันการทำงานของตนเอง เรามีคติที่ทุกคนต้องยึดถือว่า ‘ดีที่สุดไม่มี มีแต่ดีขึ้น’ ง่ายๆ คือ ทำสิ่งตรงหน้าให้ดีและคิดว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นได้อย่างไร เราเรียกสิ่งนี้ว่านวัตกรรม

“เหนือกว่าชัยชนะบนเวที AMF คือประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าประกวด โอกาสครั้งนี้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตัวเองและองค์กรไปเลย เราได้เห็นมุมมองการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญในทุกธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ใหม่สำหรับการตลาดและอาชีพนักการตลาด” น.ส.วนิดากล่าว

ขณะที่ ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ อุปนายก และ ประธานฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และนวัตกรรมการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ เครือโรงพยาบาลพญาไท- เปาโล ได้รับรางวัลองค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นรางวัลประเภทองค์กรที่ใหญ่ที่สุดบนเวทีนี้ องค์กรที่ได้รับคัดเลือกต้องมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งด้านยอดขาย กำไร ส่วนแบ่งตลาด และผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่ต้องแสดงถึงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กร และความคิดด้านการตลาดที่ส่งผลดีต่อสังคม

อย่างไรก็ตาม การที่ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้รับรางวัลนี้ เป็นการยกระดับระบบสุขภาพและเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวคิดนี้ไปต่อยอด ใครจะคาดคิดว่าองค์กรในธุรกิจ Health & Wellness จะสามารถคว้ารางวัลการตลาดในเอเชีย แสดงให้เห็นว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์การตลาดที่ไม่แพ้องค์กรเชิงพาณิชย์”

สำหรับ สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation หรือ AMF) เป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้น ในปี 2534 มีเป้าหมายหลักที่จะสนับสนุนวิชาชีพด้านการตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน ประกอบด้วยองค์กรการตลาดระดับประเทศ 18 แห่ง คือ บังคลาเทศ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม

Message us