เปิดปฏิบัติการไล่ล่า”ปลาหมอคางดำ”หยุดเอเลี่ยนสปีชีส์ออกจากระบบนิเวศ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ดร.ณมาณิตา กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเผดิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว ทสจ.สมุทรสาคร กอ.รมน.สมุทรสาคร ศรชล.สมุทรสาคร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ประกอบการภาคประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการลงแขกลงคลอง ไล่ล่าปลาหมอคางดำ เพื่อเร่งกำจัดเอเลี่ยนสปีชีส์ออกไปจากระบบนิเวศ ณ คลองท่าแร้ง ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำเรืออวนรุนซึ่งเป็นเรือประมงชายฝั่งขนาดเล็ก (เรือรุนเคย) พร้อมด้วยอวนล้อม และตาข่าย เป็นเครื่องมือในการจับปลาหมอคางดำ ที่ผ่านมาเรืออวนรุนเป็นพระเอกในการจับปลาหมอคางดำ สามารถจับปลาหมอคางดำ บริเวณปากแม่น้ำชายฝั่งมหาชัยได้มากถึง 315 ตัน (วันที่ 15 ก.พ. – 30 มิ.ย. 67) จากปริมาณทั้งหมดที่จับได้ 470 ตัน โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการจับปลาหมอคางดำในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจะมีการปล่อยปลานักล่า (ปลากระพง) ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้ไปกินลูกปลาหมอคางดำ โดยจากการสุ่มทอดแหพบว่าปลาที่จับได้ 71 ตัว เป็นปลาหมอคางดำจำนวน 70 ตัว และเป็นปลานิล 1 ตัว จากการชั่งน้ำหนักและผ่าท้องปลาหมอคางดำพบมีไข่ปลาราว 500 – 700 ฟอง

ดร.ณมานิตา กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ​์ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อคิ๊กออฟการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ ได้มีการประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดินมาช่วยในการนำปลาหมอคางดำไปผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตอนนี้งบประมาณที่ทางกรมประมงได้ตั้งมาเพื่อสนับสนุนในการรับซื้อปลาหมอคางดำ เหลือโควต้าอีกประมาณ 10,000 กิโลกรัม ซึ่งหลังจากนี้ทางประมงจังหวัดสมุทรสาคร จะได้นำเสนออธิบดีกรมประมง เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนโครงการต่อเนื่อง

นายเผดิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำมาตั้งแต่ 15 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2567 โดยใช้เรืออวนรุน การยกยอ ใช้อวนทับตลิ่ง รวมรวบจากบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกร และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวจับด้วยอวนล้อมจับในคลองธรรมชาติ รวมแล้วจับปลาหมอคางดำได้แล้วทั้งหมด 470,929 กิโลกรัม หรือ 470 ตัน ซึ่งก็ได้มีการนำไปขายให้กับบริษัทปลาป่นเพื่อทำเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งบริษัทจะรับซื้อกิโลกรัมละ 7-10 บาท อีกทั้งยังมีการนำปลาหมอคางดำที่จับได้ไปเป็นอาหารของปลากะพงขาว เป็นต้น

Message us