เปิดประมูลที่ราชโดนยยึด 61 รายการ

กรมธนารักษ์เริ่มเปิดระบบให้ดูรายการทรัพย์สินที่ราชโดนยยึด 61 รายการ ที่จะเปิดประมูลครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 17 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะเปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยึดมาในคดีมูลฐานความผิดในการฟอกเงินตามกฎหมาย ปปง. ป.ป.ช. โดยจะเปิดประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Treasury e-Auction ครั้งที่ 2 ของปี 2565 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2565

กรมธนารักษ์ได้เปิดระบบ Treasury e-Auction เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในทำเลที่ต้องการและในระดับราคาที่เหมาะสมไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้กรมธนารักษ์ได้มีการนำที่ราชพัสดุออกมาเปิดประมูลออนไลน์ จำนวน 64 รายการ อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รายการ และอีก 27 จังหวัด จำนวน 61 รายการ ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ชุมพร นครปฐม นครศรีธรรมราช นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และอุบลราชธานี

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่านทางเว็ปไซต์ https://auction.treasury.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2565 และวางเงินประกันการประมูลในระบบ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 และเริ่มเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 10.00 น. สอบถามรายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์เพิ่มเติมได้ที่ www.treasury.go.th หรือ Facebook กรมธนารักษ์ นายจำเริญ กล่าว

Message us