เพชรบุรีปั้นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีได้วางแผนในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการดึงแนวคิด ของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะช่วยให้เกิดความถาวรที่จะต่อยอด

ทั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการสานต่อวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีมาแบบดั้งเดิม เป็นอัตลักษณ์แบบฉบับ อาหาร พื้นถิ่น พื้นบ้าน พื้นเมือง แต่ให้เกิดการส่งเสริม ที่สามารถนำวัตถุดิบในพื้นที่มารังสรรค์ให้เกิดเมนูใหม่ หรือการต่อยอดสร้างสรรค์อาหารแต่ละชนิด รวมถึงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ เช่น เกลือบ้านแหลม ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ประกอบปรุงแต่งรสชาติอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถ ใช้ในรูปแบบสปาเกลือ หรือขัดผิว แต่สามารถรู้จักนำต้นทุนที่มีอยู่ มาผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี สมัยใหม่ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า เพชรบุรีเร่งผลักดันสร้างกิจกรรมส่งเสริมเมืองเพชรบุรี ให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลก เมืองเสบียงแห่งอาหาร โดยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะผนึกความงดงามทุกรูปแบบ ที่จะสร้างผลงานทางด้านวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว จะมีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น เช่น กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน อาหารผสานศิลป์ เพื่อการยกระดับวัตถุดิบ สู่ระดับสากล รวมทั้งภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองคูซิง ประเทศมาเลเซีย และเมืองฮอยอัน ประเทศจีน เพื่อระดมแนวคิดขับเคลื่อน สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว/ภาพ ; ไชยวัฒน์ สาดแย้ม

Message us