“เพื่อไทย”ตั้ง”เฉลิม”คุมปราศรัยภาคอีสาน-กทม.พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายชัยเกษม นิติสิริ​ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงเตรียมความพร้อมไปสู่เป้าหมายเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่เป้าหมาย เพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ นำพาพี่น้องประชาชนออกจากความทุกข์ยาก ขอยืนยันใน 3 เสาหลักของพรรคเพื่อไทย ได้แก่ 1.ตั้งเป้าส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตครบทั้งหมด 400 เขต 2.นโยบายพรรคเพื่อไทย คำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยนำเอานโยบายเชิงพื้นที่ รายจังหวัด รายอาชีพ รายภูมิภาค ให้กับพี่น้องประชาชน และ3.แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและทีมบริหารพรรคเพื่อไทย มีความรู้ความสามารถ

“มีความมั่นใจว่าการดำเนินการของพรรคเพื่อไทย จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อการเลือกตั้งที่มีความสมบูรณ์พร้อม” นพ.ชลน่าน กล่าว

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เหตุการณ์ปัจจุบันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประกอบกับขณะนี้วาระของสภาผู้แทนราษฎรเหลือระยะเวลาอีกไม่นาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพรรคสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่จะทำให้พรรคได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยจึงจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย” ประกอบด้วยผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ รวม 55 คน ได้แก่

 1. นายชัยเกษม นิติสิริ​ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ
 2. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ​​​ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ
 3. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์​​ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ
 4. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ​ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ
 5. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง​ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ
 6. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล​ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ
 7. นายพานทองแท้ ชินวัตร​​ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ
 8. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร​​ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ
 9. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง​ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ
 10. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์​​ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง
 11. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ​​ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง
 12. นายสุทิน คลังแสง​​​ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง
 13. นายจักรพงษ์ แสงมณี​​ เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง

โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน ได้แก่

 1. กลุ่มงานนโยบายและข้อมูลการเลือกตั้ง
 2. นายภูมิธรรม เวชยชัย
 3. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
 4. นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์
 5. นายนพดล ปัทมะ
 6. กลุ่มงานบริหารพื้นที่ แบ่งออกเป็น 5 ภาค
  ภาคเหนือ
 7. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
 8. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
 9. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 10. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
 11. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
 12. นายเกรียง กัลป์ตินันท์
 13. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
 14. นายพงศกร อรรณนพพร​​​
  ภาคกลาง
 15. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
 16. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ
 17. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
  กรุงเทพมหานคร
 18. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
 19. นายวิชาญ มีนชัยนันท์
 20. นายวราวุธ ยันต์เจริญ
 21. นายดนุพร ปุณณกันต์
  ภาคใต้
 22. นายจักรพงษ์ แสงมณี
 23. นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์
 24. กลุ่มงานกฎหมายและป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง
 25. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
 26. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
 27. พลตำรวจตรีสุรสิทธิ์ สังขพงศ์
 28. นายกฤช เอื้อวงศ์
 29. นายวัฒนา เตียงกูล
 30. กลุ่มงานรณรงค์และผลิตสื่อ
 31. นายภูมิธรรม เวชยชัย​
 32. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข​​
 33. นายเฉลิม แผลงศร​​
 34. กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 35. นายนพดล ปัทมะ
 36. นายพิชัย นริพทะพันธุ์
 37. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
 38. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
 39. นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
 40. นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา
 41. นางสาวชญาภา สินธุไพร

กลุ่มงานปราศรัยรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร

 1. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะทำงาน
 2. นายอดิศร เพียงเกษ​​ คณะทำงาน
 3. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ​เลขานุการคณะทำงาน

รับผิดชอบภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้

 1. นายจาตุรนต์ ฉายแสง​ประธานคณะทำงาน
 2. นายเอกพร รักความสุข​คณะทำงาน
 3. นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ เลขานุการคณะทำงาน​​

ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการการเลือกตั้งฯ และหัวหน้ากลุ่มงานปราศรัย กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่พรรคเพื่อไทยให้ความไว้วางใจดูแลการปราศรัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทยมียุทธศาสตร์สำคัญในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด เหมือนที่เคยดำเนินการมาเมื่อครั้งเป็นรัฐบาล แต่รัฐบาลนี้ไม่ใส่ใจแก้ไขปัญหา จนเกิดเหตุน่าสลดใจอย่างที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัญหายาเสพติดรุนแรง มีปัญหาความยากจน และหากเราแก้ไขปัญหายาเสพติดและความยากจนได้ สังคมจะอุ่นใจ เข้มแข็ง และคนไทยจะมีโอกาสมากขึ้น

ด้านนายชัยเกษม นิติสิริ​ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ กล่าวว่า การชนะการเลือกตั้งแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่ชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ เราจะไม่สามารถนำพาพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้ เราจมอยู่กับการเมืองแบบนี้มา 8 ปี การเมืองที่ไม่เคยได้ทำประโยชน์ให้พี่น้องเท่าที่ควร จึงมีความหวังว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะได้นำความหวัง ชีวิต ความเป็นอยู่และอนาคตที่ดีกลับมาให้พี่น้องประชาชนอีกครั้ง

Message us