เมืองกาญจน์ทำขนมมัดใต้ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกหวังให้เป็น Soft Power ด้านอาหาร

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ลานกิจกรรมดงบัว หมู่ที่ 1 บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลขนมมัดใต้ กินปลา ตาก-ลม ชมวิวและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมี นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากแพรก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้นำไพร่พลมาขัดตาทัพที่บ้านลิ้นช้าง นานถึง 9 เดือน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารท้องถิ่นทั้ง แกงส้มญวนและขนมมัดใต้ ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานของชุมชนญวนบ้านลิ้นช้างให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

จากนั้น ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากแพรก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคเอกชน ได้ร่วมกันทำขนมมัดใต้ยักษ์ ขนาดรอบวงกว้าง 9 นิ้ว ยาว 3 เมตร หมายถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 กว้าง 9 นิ้ว หมายถึง พระองค์ทรงยกไพร่พลมาขัดตาทัพที่บ้านลิ้นช้าง นาน 9 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 3 ท่อน ขนาดความยาว 3 เมตร ถือเป็นขนมมัดใต้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมทั้งได้แจกจ่ายขนมมัดใต้ให้ประชาชนที่มาร่วมงาน และสื่อมวลชนให้ได้ชิม และยังได้ทำแกงส้มญวน อาหารของชาวญวนบ้านลิ้นช้างด้วยการใช้ใบกระเพรา มะนาว เป็นหนึ่งในวัตถุดิบ ทำให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หวังให้ขนมมัดใต้ จะเป็น soft power ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ต้องการมาลิ้มรสขนมมัดใต้ รวมถึงแกงส้มญวนที่จังหวัดกาญจนบุรี จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนและการท่องเที่ยว ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง การแสดงละครประกอบแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ ตอน จากคลองบางกอกใหญ่ถึงแม่น้ำแควน้อยตามรอยขัดตาทัพ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารพื้นถิ่น ของกินพื้นที่บ้าน มาจำหน่ายภายในงานฯ

Message us