เร่งหาวิธีแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในฟาร์มนกกระทาอ่างทองช่วยเกษตรกรถูกน้ำท่วม


พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอศ.พระราชทาน) พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด ม.2 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

ทั้งนี้ เนื่องจากฟาร์มดังกล่าวได้รับผลกระทบจากคันดินกั้นน้ำจากทุ่งอินทประมูลได้พังทลายลง จึงทำให้มวลน้ำไหลบ่าทะลักเข้าท่วมฟาร์มเลี้ยงนกกระทา ส่งผลให้นกกระทาจมน้ำตายกว่า 180,000 ตัว รวมทั้งอาหารสัตว์ ปุ๋ยมูลนกกระทา และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนกกระทา ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ในการนี้ ได้นำจุลินทรีย์ (EM) เติมลงในน้ำท่วมขังบริเวณฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในเบื้องต้นต่อไป

Message us