เอกชนสนใจลงทุนจังหวัดชายแดนใต้ บูมการท่องเที่ยว

รัฐบาลเชื่อมั่นโอกาสทางเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้ เอกชนสนใจลงทุน บูมการท่องเที่ยว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้ ส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งขณะนี้มีสัญญาณบกบอกถึงโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ

1.นักลงทุนจากต่างชาติ สมาคม ISEDAR, Malaysia ภายใต้ชื่อ “USADA ASEAN” 10 ประเทศ สนใจร่วมลงทุนทำธุรกิจ เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ในอุตสาหกรรมฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นสินค้าฮาลาล การท่องเที่ยวรูปแบบฮาลาล ด้านการแพทย์ฮาลาล สุขภาพฮาลาล ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ยุทธศาสตร์ฮาลาบ มาตรการด้านการลงทุนต่าง ๆ ของ BOI และ มาตรการด้านภาษี

2.เอกชนไทยรายใหญ่ พร้อมเปิดตลาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเห็นโอกาสจากพื้นที่ที่มีความหลากหลาย อาทิ เทสโก้ โลตัส ประกาศเปิดสาขาแรกที่บ่อทอง ปัตตานี และเตรียมพร้อมขยายสาขาย่อยเพิ่มปลายปี รวมทั้งจะเปิดสาขาใหญ่ในปี 2566

3.ศอ.บต. กำหนดแผนการท่องเที่ยวตามปฏิทินประเพณี 12 เดือน เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ คาดจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งจากในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างแน่นอน สร้างรายได้แก่ชุมชน

4.สร้างพันธมิตรการท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียมาท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวไทยกว่า 1ล้านคนแล้ว ผ่านการเดินทาง ทั้งทางบกผ่านด่านสะเดามากที่สุด และทางรถไฟในลักษณะเช่าเหมาหรือชาร์เตอร์เที่ยวเดินรถไฟเข้ามา และโดยสายการบิน

“รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการดำเนินการที่ผ่านมาซึ่งถือเอาการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญ ได้เดินมาถูกทางแล้ว การสนับสนุนของรัฐบาลและความร่วมมือจากประชาชนอย่างต่อเนื่องเริ่มส่งสัญญาณที่ดีเห็นเป็นผลสำเร็จทางรูปธรรม อีกทั้งยังได้เชื่อมโยงการพัฒนาเป็นความร่วมมือกับอาเซียนและโลกมุสลิมอีกด้วย” นางสาวรัชดาฯ กล่าว

Message us