แจ้งชาวนาเช็กสิทธิประกันรายได้ปี65/66

รัฐบาลแจ้งชาวนาเช็กสิทธิประกันรายได้ปี65/66ได้แล้ววันนี้

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565/2566 ว่า เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่แน่นอน ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล โดย พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะนี้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ปี 2565/2566 ผ่านออนไลน์ได้แล้ว โดยจะทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนตรวจสอบสิทธิผ่านออนไลน์ มี 3 ขั้นตอนดังนี้

1.คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2.กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
3.หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

ทั้งนี้หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน และสามารถเช็คผลโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบทันทีที่ https://chongkho.inbaac.com/

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นอกจากชาวนาผู้ปลูกข้าว 4.68 ล้านครัวเรือนจะได้รับเงินโดยโอนตรงเข้าบัญชีอย่างโปร่งใสจากรัฐบาลทุกมาตรการแล้ว รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังเดินหน้ามาตรการเสริมอื่นๆ เพื่อให้พี่น้องชาวนาไทยมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพอย่างเข้าถึงและเข้าใจ เช่น มีมาตรการป้องกันข้าวเปลือกราคาตกในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,500 บาทต่อรายต่อข้าว 1 ตันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นเงินไร่ละ 1,000 บาท เพื่อช่วยชาวนาอย่างยั่งยืน

“การตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์เรื่องประกันรายได้ เป็นตัวเลือกหนึ่งที่รัฐบาลช่วยในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นของเกษตรกร ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยเกษตรกรทุกภาคส่วน และพร้อมเดินหน้ามาตรการใหม่ๆ เพื่อให้พี่น้องชาวนาอยู่ดีกินดีขึ้น”น.ส. ทิพานัน กล่าว

Message us