แฟลชม็อบนักเต้นเคป๊อบบุกลานคนเมืองกทม.แจงขออนุญาตถูกต้อง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ลานคนเมืองให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ โดยในวันนี้ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมเต้นแฟลชม็อบและถ่ายทำวิดีโอให้กับค่ายเพลง JYP สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี พัคจินยอง ประธานค่าย JYP Entertainment ร่วมกิจกรรม ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

สำหรับ กรณีหน่วยงานภายนอกหรือเอกชนขอใช้ลานคนเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้นำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยกรุงเทพมหานครได้รับการประสานจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย เพื่อขอใช้พื้นที่ลานคนเมืองสำหรับจัดกิจกรรมและถ่ายทำวิดีโอให้กับค่ายเพลง JYP สาธารณรัฐเกาหลี กิจกรรมประกอบด้วย การเต้นแฟลชม็อบในเพลง Permission to Dance การเต้นแรนดอม (Random Dance) จากค่าย JYP และการถ่ายวิดีโอสำหรับช่องยูทูบเกาหลี Go Toe Kyung ซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับความบันเทิงเคป๊อบ มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน โดยหนึ่งในเนื้อหาของช่องดังกล่าว คือ รายการ GOTOE’s RPD เป็นการเต้นในลักษณะแรนดอม ณ สถานที่สำคัญที่บ่งบอกสัญลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรอนุญาตให้ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยใช้สถานที่ลานคนเมืองเป็นพื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมในครั้งนี้

Message us