พ่อเมืองชลเร่งโครงการก่อสร้างอาคารโลกใต้ทะเล ม.บูรพาแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยบูรพา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารโลกใต้ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า มีความคืบหน้าไปมาก และในอนาคตอันใกล้นี้จะสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมความสวยงามของโลกใต้ทะเลได้อีกหนึ่งแห่งในจังหวัดชลบุรี โดยทางจังหวัดชลบุรีได้เร่งติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างอย่างเป็นระยะ และในวันนี้ได้มากำกับติดตามด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าดำเนินงานได้ในระดับน่าพึงพอใจ และมุ่งหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการเรียนรู้โลกใต้ทะเลสำหรับนักเรียนนักศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

ด้าน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารโลกใต้ทะเล เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนและผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนทุกคน ในขั้นตอนนี้จะเป็นการติดตามในช่วงท้าย คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะทำการทดลองเปิดให้เข้าเยี่ยมชมในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นี้

สำหรับ อาคารศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยโซนตู้แสดงสัตว์ทะเลสัมผัสได้ เช่นปลาดาว โซนแสดงแนวป่าชายเลน ป่าโกงกาง โซนแสดงระบบนิเวศรักษาต่อเนื่อง เช่นหาดหิน หาดทราย หญ้าทะเล ปะการัง โซนตู้แสดง ู มหาสมุทร ตูแสดงทรงกลม จัดแสดงปลาที่อาศัยเป็นฝูง โซนตู้แสดงปลาที่มีรูปร่างแปลก ตู้แสดงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ ตู้แสดงปะการัง โดยมีกำหนดทดลองเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Message us