“โลตัส” เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุไม่เกิน 7 ปี

“โลตัส” เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุไม่เกิน 7 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยสุดท้าย 2.81% – 4.00% ต่อปี จองซื้อระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค.65

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่แบบ omni-channel และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบจำนวนทั้ง 4 รุ่นแล้ว ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.81% ต่อปี รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 นี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ Lotus’s สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือ 02-645-5555
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1111
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 1428 กด#4
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555

ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และรวมทั้งการจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล)
** ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
***ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Message us